Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Wie zijn wij

Wist u dat we een voorbeeld willen zijn in onze regio hoe Leren Zichtbaar Maken in de groepen en de school praktisch worden uitgevoerd? De kinderen, ouders en leerkrachten spreken dezelfde leertaal van Leren Zichtbaar Maken.
ons lesprogramma ons er meer op gaan richten dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving? We bevorderen actief burgerschap en sociale integratie.
onze leerlingen op eigen niveau – op het gebied van rekenen en spelling – leren laten werken, onafhankelijk van tijd en plaats, met behulp van ICT (gepersonaliseerd leren). De kinderen werken op een eigen chromebook aan de verwerking van spelling en rekenen.
ons nog meer gaan richten op effectieve verbindingen? In onze combinatiegroepen leggen leerkrachten, vanuit leerlijnen en sturend op tussendoelen, effectief verbindingen tussen jaargroepen en vakken en komen zo tot effectieve instructies (Kansrijk Combineren).
De verrijkingsklas voortgezet wordt? Van groep 1 t/m 8 is er een aanbod en uitdaging voor cognitief meer begaafde leerlingen.

Om een goed beeld te krijgen van onze school, Filmpje van onze school