Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

OR – MR – GMR

Ouderraad (OR)

Jaarlijks worden, in samenwerking met de school , activiteiten georganiseerd zoals:

Sinterklaas
Kerstviering
Schoolreisje
Ouderbedankochtend
Afscheid groep 8
Schoolversieringen

Medezeggenschap

Medezeggenschap: uw stem telt! Medezeggenschap is binnen Verdi georganiseerd op school in de Medezeggenschapsraad (MR) en Verdi breed in de Gemeenschappelijke MR (GMR).

De GMR is een vertegenwoordiging van leerkrachten én ouders. De GMR bestaat idealiter uit vijf ouders en vijf leerkrachten. U kunt altijd contact opnemen met de GMR.

De GMR vergadert zo’n 5 keer per jaar. Daarnaast vindt er ook 5 keer per jaar overleg plaats tussen de raad van bestuur en de GMR, meer informatie hierover op de website van Verdi: MR en GMR – Verdi.

Medezeggenschap: uw stem telt!